Thứ Tư , Tháng Mười Một 30 2022

OTDVN

Servo Drive SJDE-08ANA

Yaskawa Servo Drive SJDE-08ANA Động cơ SJME-01AMA41 + SJDE-01APA (100W) Động cơ SJME-02AMA41 + SJDE-02APA (200W) Động cơ SJME-04AMA41 + SJDE-04APA (400W) Động cơ SJME-08AMA41 + SJDE-08APA (750W) Động cơ SJME-01AMA4C + SJDE-01APA (100W) Động cơ SJME-02AMA4C + SJDE-02APA (200W) Động cơ SJME-04AMA4C + SJDE-04APA (400W) Động cơ SJME-08AMA4C + …

Read More »

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A Thông số kỹ thuật Yaskawa SGDV Bộ điều khiển SGDV-R70A01A đại lý SGDV-R70A01A Bộ điều khiển SGDV-R70A01A002000 đại lý SGDV-R70A01A002000 Bộ điều khiển SGDV-R70A11A đại lý SGDV-R70A11A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A đại lý SGDV-R90A01A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A002000 đại lý SGDV-R90A01A002000 Bộ điều khiển …

Read More »

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC CIMR-HB4A0031FBC CIMR-HB4A0006FBC CIMR-HB4A0060ABC CIMR-HB4A0370ABC CIMR-HB4A0039FBC CIMR-HB4A0075ABC CIMR-HB4A0009FBC CIMR-HB4A0003FBC CIMR-HB4A0450ABC CIMR-HB4A0091ABC CIMR-HB4A0045ABC CIMR-HB4A0180ABC CIMR-HB4A0015FBC CIMR-HB4A0024FBC CIMR-HB4A0005FBC CIMR-HB4A0112ABC CIMR-HB4A0304ABC CIMR-HB4A0216ABC CIMR-HB4A0150ABC CIMR-HB4A0260ABC CIMR-HB4A0018FBC CIMR-AB4A0044FBA CIMR-AB4A0023FBA CIMR-AB4A0515ABA CIMR-AB4A0038FBA CIMR-AB4A0011FBA CIMR-AB4A0007FBA CIMR-AB4A0165ABA CIMR-AB4A0018FBA CIMR-AB4A0208ABA CIMR-AB4A0031FBA CIMR-AB4A0058ABA CIMR-AB4A0088ABA CIMR-AB4A0005FBA CIMR-AB4A0009FBA CIMR-AB4A0250ABA CIMR-AB4A0002FBA CIMR-AB4A0414ABA CIMR-AB4A0362ABA CIMR-AB4A0002FBA CIMR-AB4A0675ABA CIMR-AB4A0362ABA CIMR-AB4A0004FBA CIMR-AB4A0296ABA CIMR-AB4A0072ABA CIMR-AB4A0103ABA CIMR-AB4A0515ABA …

Read More »

Động cơ SGMAV-08ADA6C

Động cơ SGMAV-08ADA6C Động cơ SGMAV-01A3A61-OY Động cơ SGMAV-01A3A6C-OY Động cơ SGMAV-01ADA61-OY Động cơ SGMAV-01ADA6C-OY Động cơ SGMAV-02A3A61-OY Động cơ SGMAV-02A3A6C-OY Động cơ SGMAV-02ADA61-OY Động cơ SGMAV-02ADA6C-OY Động cơ SGMAV-04A3A61-OY Động cơ SGMAV-04A3A6C-OY Động cơ SGMAV-04ADA61-OY Động cơ SGMAV-04ADA6C-OY Động cơ SGMAV-06A3A61-OY Động cơ SGMAV-06A3A6C-OY Động cơ SGMAV-06ADA61-OY Động cơ …

Read More »

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61 Động cơ SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A 1.3KW Động cơ …

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMJV

Động cơ Yaskawa SGMJV đại lý SGMJV | nhà phân phối SGMJV | motor SGMJV Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMJV Models & Ratings 200 V Model Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMJV-A5A 50 W …

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMMV

Động cơ Yaskawa SGMMV Thông số kỹ thuật động cơ Rotary Servo Motors SGMMV Models with DC Power Supply Input 200 V Model Voltage3 Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMMV-B3E 24/48 VDC 3.3 W 0.0105 Nm 0.0263 Nm …

Read More »

Bộ điều khiển SGDH-04AE-OY

Bộ điều khiển SGDH-04AE-OY Thông số kỹ thuật Yaskawa SGDH-04AE-OY SERVO DRIVER 100W 240VAC-1.PH SGDH-01AE-OY SERVO DRIVER 200W 240VAC-1.PH SGDH-02AE-OY SERVO DRIVER 400W 240VAC-1.PH SGDH-04AE-OY SERVO DRIVER 0.45KW 400VAC-3PH SGDH-05DE-OY SERVO DRIVER 750W 240VAC-1PH SGDH-08AE-S-OY SERVO DRIVER 1.5KW 240VAC-1PH SGDH-15AE-S-OY SERVO DRIVER 1.5KW 400VAC-3PH SGDH-15DE-OY SERVO DRIVER 2.0KW 400VAC-3PH SGDH-20DE-OY …

Read More »

Yaskawa SGDA-01ASP

Yaskawa SGDA-01ASP Yaskawa SGDE-01AS USPP SGDE01AS Yaskawa ETC613041 USPP ETC613041 Yaskawa SGDB-10AN 1000 Watt AC Servo Drive. NEW IN ORIGINAL FACTORY BOX !!! Yaskawa ServoPack Servo Drive SGDB-75ADG Yaskawa SGDA-01ASP SGDA01ASP SGDA 01ASP 1Phase 2.5 amps Servopack Yaskawa SGM-A3A314 AC SERVO MOTOR USED Yaskawa JRMSP-P8054 USPP JRMSPP8054 Yaskawa AC Servo …

Read More »

Động cơ SGMGH-09DCA6F-OY

Động cơ SGMGH-09DCA6F-OY SGMGH09DCA6FOY SGMGH09DCA6HOY SGMGH09DCA6SOY SGMGH09DCAYG25 SGMGH13DCA2COY SGMGH13DCA2EOY SGMGH13DCA2SOY SGMGH13DCA31OY SGMGH13DCA3COY SGMGH13DCA3EOY SGMGH13DCA3SOY SGMGH13DCA6EOY SGMGH13DCA6FOY SGMGH13DCA6HOY SGMGH13DCA6SOY SGMGH13DCAYG14 SGMGH13DCAYG16 SGMGH13DCAYG17 SGMGH1AD2A6FOY SGMGH1AD2A6HOY SGMGH1ADCA6COY SGMGH1ADCA6FOY

Read More »