Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 4 2022

Tag Archives: Yaskawa

Động cơ Yaskawa SGMMV

Động cơ Yaskawa SGMMV Thông số kỹ thuật động cơ Rotary Servo Motors SGMMV Models with DC Power Supply Input 200 V Model Voltage3 Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMMV-B3E 24/48 VDC 3.3 W 0.0105 Nm 0.0263 Nm …

Read More »

Yaskawa JEPMC-MT2020-E

Yaskawa JEPMC-MT2020-E CPMC-MPL700C, CPMC-MPG700 CPMC-MPE770 MPANL00-0, AFMP-02-CA AFMP-02-C, AFMP-01 JEPMC-MTD2310-E, JEPMC-MT2020-E JEPMC-MT2010-E, JEPMC-MT2000-E JEPMC-REF2000, JEVSA-YV260 JAMSC-IO2920-E, JAMSC-IO2950-E JAMSC-IO2900-E, JAMSC-IO2910-E JEPMC-IO2330, JAPMC-PL2300-E JAPMC-AN2310-E, JAPMC-AN2300 JAPMC-DO2300, JAPMC-IO2305-E JAPMC-IO2304, JAPMC-IO2301 JAPMC-PL2310-E, JAPMC-MC2320-E JAPMC-CM2361, JAPMC-CM2360 JAPMC-CM2305-E, JAPMC-CM2304-E JAPMC-CM2303-E, JAPMC-CM2302-E JAPMC-EX2100, JAPMC-CP2200 JAPMC-CP2210, JAPMC-CP2220-E JAPMC-CP2230-E, JAPMC-CP2700-E JAPMC-MC2140-E, JEPMC-MP2400-E JEPMC-MP2300S-E, JEPMC-MP2310-E JEPMC-BU2220-E, CPMC-MPREMO-SUP JAPMC-DO2300, JAPMC-IO2305-E JAPMC-IO2304, …

Read More »

Bộ điều khiển SGDV-5R5A11A

Bộ điều khiển SGDV-5R5A11A Thông số kỹ thuật Yaskawa Servo Drives SGDV-5R5A11A Product Type : Servo Drive 200V 750W Current : 5R5*1 = 0.75 Voltage : A = 200 V Interface : 11 = MECHATROLINK-II communications reference, rotational servomotor A = Design Revision Order Yaskawa SGDV-5R5A11A

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMAV

Động cơ Yaskawa SGMAV Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMAV Models & Ratings   200 V Model Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMAV-A5A 50 W 0.159 0.477 0.66 2.1 65800 Động cơ SGMAV-01A 100 W …

Read More »