Thứ Năm , Tháng Hai 2 2023

Biến tần

biến tần yaskawa, đại lý yaskawa, nhà phân phối

Yaskawa CACR-HR03AA12

Yaskawa CACR-HR03AA12 ADLK-8 AX1 FC300B AX2 FC310 CACR-050505FB CACR-1R30SFB CACR-A1-NF3A CACR-HR03AA12 CACR-HR10BAB CACR-HR10BB CACR-HR10VBCY119 CACR-HR20VBCY119 CACR-HR30VBCY119 CACR-HR44BBY100 CACR-IR010101FB CACR-IR05SE CACR-IR101010FC CACR-IR10SB CACR-IR30SB CACR-PR01AD4QRY75 CACR-PR02AC4ER CACR-PR03AC3ER CACR-SR01AC1ER CACR-SR02AA2IH CACR-SR02AB1ER CACR-SR02AC1ER CACR-SR03BB1AM CACR-SR03BF1SF CACR-SR03BZ1SF CACR-SR05BE12G CACR-SR05BF1SF CACR-SR05BZ1SF CACR-SR10BE12G-E CACR-SR15BB1AF CACR-SR15BZ1SM CACR-SR20BZ1SM CACR-SR30 SB1BSY119 CACR-SRCA30BBSY124 CP213 CP-9300EX CP-9300MC CPCR-01-SW2C CPCR-FR01B CPCR-FR01B R1S CPCR-FR02B …

Read More »

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC CIMR-HB4A0031FBC CIMR-HB4A0006FBC CIMR-HB4A0060ABC CIMR-HB4A0370ABC CIMR-HB4A0039FBC CIMR-HB4A0075ABC CIMR-HB4A0009FBC CIMR-HB4A0003FBC CIMR-HB4A0450ABC CIMR-HB4A0091ABC CIMR-HB4A0045ABC CIMR-HB4A0180ABC CIMR-HB4A0015FBC CIMR-HB4A0024FBC CIMR-HB4A0005FBC CIMR-HB4A0112ABC CIMR-HB4A0304ABC CIMR-HB4A0216ABC CIMR-HB4A0150ABC CIMR-HB4A0260ABC CIMR-HB4A0018FBC CIMR-AB4A0044FBA CIMR-AB4A0023FBA CIMR-AB4A0515ABA CIMR-AB4A0038FBA CIMR-AB4A0011FBA CIMR-AB4A0007FBA CIMR-AB4A0165ABA CIMR-AB4A0018FBA CIMR-AB4A0208ABA CIMR-AB4A0031FBA CIMR-AB4A0058ABA CIMR-AB4A0088ABA CIMR-AB4A0005FBA CIMR-AB4A0009FBA CIMR-AB4A0250ABA CIMR-AB4A0002FBA CIMR-AB4A0414ABA CIMR-AB4A0362ABA CIMR-AB4A0002FBA CIMR-AB4A0675ABA CIMR-AB4A0362ABA CIMR-AB4A0004FBA CIMR-AB4A0296ABA CIMR-AB4A0072ABA CIMR-AB4A0103ABA CIMR-AB4A0515ABA …

Read More »

Biến tần CIMR-AB4A0023FAA

Biến tần CIMR-AB4A0023FAA Biến tần CIMR-AB4A0002FAA (0.4KW) Biến tần CIMR-AB4A0004FAA (0.75KW) Biến tần CIMR-AB4A0005FAA (1.5KW) Biến tần CIMR-AB4A0007FAA (2.2KW) Biến tần CIMR-AB4A0009FAA (3.0KW) Biến tần CIMR-AB4A0011FAA (3.7KW) Biến tần CIMR-AB4A0018FAA (5.5KW) Biến tần CIMR-AB4A0023FAA (7.5KW) Biến tần CIMR-AB4A0031FAA (11KW) Biến tần CIMR-AB4A0038FAA (15KW) Biến tần CIMR-AB4A0044FAA (18.5KW) Biến tần CIMR-AB4A0058FAA …

Read More »

Biến tần CIMR-JC4A0009BAA

Biến tần CIMR-JC4A0009BAA Thông số kỹ thuật JC4A0009BAA JZAB0P1BAA 0.12 kW  0.8 A 0.12 kW  0.8 A JZAB0P2BAA 0.25 kW 1.6 A 0.37 kW 1.6 A JZAB0P4BAA 0.55 kW 3.0 A 0.75 kW 3.5 A JZAB0P7BAA 0,75KW  5.0 A  1.1 kW 6.0 A JZAB1P5BAA 1.5 kW  8.0 A  2.2 Kw …

Read More »

Biến tần CIMR-ET4A0018FAA

Biến tần CIMR-ET4A0018FAA Biến tần CIMR-ET4A0009FAA Biến tần CIMR-ET4A0011FAA Biến tần CIMR-ET4A0018FAA Biến tần CIMR-ET4A0023FAA Biến tần CIMR-ET4A0031FAA Biến tần CIMR-ET4A0038FAA Biến tần CIMR-ET4A0044AAA Biến tần CIMR-ET4A0058AAA Biến tần CIMR-ET4A0072AAA Biến tần CIMR-ET4A0088AAA Biến tần CIMR-ET4A0103AAA Biến tần CIMR-ET4A0139AAA Biến tần CIMR-ET4A0165AAA Biến tần CIMR-ET4A0208AAA Biến tần CIMR-ET4A0250AAA Biến tần …

Read More »

Biến tần CIMR-EB4A0018FAA

Biến tần CIMR-EB4A0018FAA Biến tần CIMR-EB4A0002FAA 0.75kW Biến tần CIMR-EB4A0004FAA 1.5kW Biến tần CIMR-EB4A0005FAA 2.2kW Biến tần CIMR-EB4A0007FAA 3kW Biến tần CIMR-EB4A0009FAA 3.7kW Biến tần CIMR-EB4A0011FAA 5.5kW Biến tần CIMR-EB4A0018FAA 7.5kW Biến tần CIMR-EB4A0023FAA 11kW Biến tần CIMR-EB4A0031FAA 15kW Biến tần CIMR-EB4A0038FAA 18.5kW Biến tần CIMR-EB4A0044FAA 22kW Biến tần CIMR-EB4A0058AAA …

Read More »

Biến tần CIMR-F7S42P2

Biến tần CIMR-F7S42P2 Biến tần CIMR-F7S40P4 Biến tần CIMR-F7S40P7 Biến tần CIMR-F7S41P5 Biến tần CIMR-F7S43P7 Biến tần CIMR-F7S45P5 Biến tần CIMR-F7S47P5 Biến tần CIMR-F7S4011 Biến tần CIMR-F7S4015 Biến tần CIMR-F7S4018 Biến tần CIMR-F7S4022 Biến tần CIMR-F7S4030 Biến tần CIMR-F7S4037 Biến tần CIMR-F7S4045 Biến tần CIMR-F7S4055 Biến tần CIMR-F7S4075 Biến tần …

Read More »

Biến tần CIMR-F7A45P5

Biến tần CIMR-F7A45P5 Biến tần CIMR-F7A40P4 Biến tần CIMR-F7A40P7 Biến tần CIMR-F7A41P5 Biến tần CIMR-F7A42P2 Biến tần CIMR-F7A43P7 Biến tần CIMR-F7A45P5 Biến tần CIMR-F7A47P5 Biến tần CIMR-F7A4011 Biến tần CIMR-F7A4015 Biến tần CIMR-F7A4018 Biến tần CIMR-F7A4022 Biến tần CIMR-F7A4030 Biến tần CIMR-F7A4037 Biến tần CIMR-F7A4045 Biến tần CIMR-F7A4055 Biến tần …

Read More »

Biến tần CIMR-AB2A0010FAA

Biến tần CIMR-AB2A0010FAA Biến tần CIMR-AB2A0004FAA (0.4KW) Biến tần CIMR-AB2A0006FAA (0.75KW) Biến tần CIMR-AB2A0008FAA (1.1KW) Biến tần CIMR-AB2A0010FAA (1.5KW) Biến tần CIMR-AB2A0012FAA (2.2KW) Biến tần CIMR-AB2A0018FAA (3.0KW) Biến tần CIMR-AB2A0021FAA (3.7KW) Biến tần CIMR-AB2A0030FAA (5.5KW) Biến tần CIMR-AB2A0040FAA (7.5KW) Biến tần CIMR-AB2A0056FAA (11KW) Biến tần CIMR-AB2A0069FAA (15KW) Biến tần CIMR-AB2A0081FAA …

Read More »