Category Archives: Biến tần

biến tần yaskawa, đại lý yaskawa, nhà phân phối

Yaskawa CACR-HR03AA12

Yaskawa CACR-HR03AA12 ADLK-8 AX1 FC300B AX2 FC310 CACR-050505FB CACR-1R30SFB CACR-A1-NF3A CACR-HR03AA12 CACR-HR10BAB CACR-HR10BB CACR-HR10VBCY119 CACR-HR20VBCY119 [...]

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC

Biến tần CIMR-HB4A0150AAC CIMR-HB4A0031FBC CIMR-HB4A0006FBC CIMR-HB4A0060ABC CIMR-HB4A0370ABC CIMR-HB4A0039FBC CIMR-HB4A0075ABC CIMR-HB4A0009FBC CIMR-HB4A0003FBC CIMR-HB4A0450ABC CIMR-HB4A0091ABC CIMR-HB4A0045ABC CIMR-HB4A0180ABC [...]

Biến tần CIMR-AB4A0023FAA

Biến tần CIMR-AB4A0023FAA Biến tần CIMR-AB4A0002FAA (0.4KW) Biến tần CIMR-AB4A0004FAA (0.75KW) Biến tần CIMR-AB4A0005FAA (1.5KW) [...]

Biến tần CIMR-JC4A0009BAA

Biến tần CIMR-JC4A0009BAA Thông số kỹ thuật JC4A0009BAA JZAB0P1BAA 0.12 kW  0.8 A 0.12 kW [...]

Biến tần CIMR-ET4A0018FAA

Biến tần CIMR-ET4A0018FAA Biến tần CIMR-ET4A0009FAA Biến tần CIMR-ET4A0011FAA Biến tần CIMR-ET4A0018FAA Biến tần CIMR-ET4A0023FAA [...]

Biến tần CIMR-EB4A0018FAA

Biến tần CIMR-EB4A0018FAA Biến tần CIMR-EB4A0002FAA 0.75kW Biến tần CIMR-EB4A0004FAA 1.5kW Biến tần CIMR-EB4A0005FAA 2.2kW [...]

Biến tần CIMR-F7S42P2

Biến tần CIMR-F7S42P2 Biến tần CIMR-F7S40P4 Biến tần CIMR-F7S40P7 Biến tần CIMR-F7S41P5 Biến tần CIMR-F7S43P7 [...]

Biến tần CIMR-F7A45P5

Biến tần CIMR-F7A45P5 Biến tần CIMR-F7A40P4 Biến tần CIMR-F7A40P7 Biến tần CIMR-F7A41P5 Biến tần CIMR-F7A42P2 [...]

Biến tần CIMR-AB2A0010FAA

Biến tần CIMR-AB2A0010FAA Biến tần CIMR-AB2A0004FAA (0.4KW) Biến tần CIMR-AB2A0006FAA (0.75KW) Biến tần CIMR-AB2A0008FAA (1.1KW) [...]