Biến tần CIMR-AB2A0010FAA

Biến tần CIMR-AB2A0010FAA

Biến tần CIMR-AB2A0004FAA (0.4KW)
Biến tần CIMR-AB2A0006FAA (0.75KW)
Biến tần CIMR-AB2A0008FAA (1.1KW)
Biến tần CIMR-AB2A0010FAA (1.5KW)
Biến tần CIMR-AB2A0012FAA (2.2KW)
Biến tần CIMR-AB2A0018FAA (3.0KW)
Biến tần CIMR-AB2A0021FAA (3.7KW)
Biến tần CIMR-AB2A0030FAA (5.5KW)
Biến tần CIMR-AB2A0040FAA (7.5KW)
Biến tần CIMR-AB2A0056FAA (11KW)
Biến tần CIMR-AB2A0069FAA (15KW)
Biến tần CIMR-AB2A0081FAA (18.5KW)
Biến tần CIMR-AB2A0110FAA (22KW)
Biến tần CIMR-AB2A0138FAA (30KW)
Biến tần CIMR-AB2A0169FAA (37KW)
Biến tần CIMR-AB2A0211FAA (45KW)
Biến tần CIMR-AB2A0250FAA (55KW)
Biến tần CIMR-AB2A0312FAA (75KW)
Biến tần CIMR-AB2A0360FAA (90KW)
Biến tần CIMR-AB2A0415FAA (110KW)

đại lý CIMR-AB2A0010FAA | yaskawa CIMR-AB2A0010FAA | nhà phân phối CIMR-AB2A0056FAA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *