Biến tần CIMR-EB4A0018FAA

Biến tần CIMR-EB4A0018FAA

Biến tần CIMR-EB4A0002FAA 0.75kW
Biến tần CIMR-EB4A0004FAA 1.5kW
Biến tần CIMR-EB4A0005FAA 2.2kW
Biến tần CIMR-EB4A0007FAA 3kW
Biến tần CIMR-EB4A0009FAA 3.7kW
Biến tần CIMR-EB4A0011FAA 5.5kW
Biến tần CIMR-EB4A0018FAA 7.5kW
Biến tần CIMR-EB4A0023FAA 11kW
Biến tần CIMR-EB4A0031FAA 15kW
Biến tần CIMR-EB4A0038FAA 18.5kW
Biến tần CIMR-EB4A0044FAA 22kW
Biến tần CIMR-EB4A0058AAA 30kW
Biến tần CIMR-EB4A0072AAA 37kW
Biến tần CIMR-EB4A0088AAA 45kW
Biến tần CIMR-EB4A0103AAA 55kW
Biến tần CIMR-EB4A0139AAA 75kW
Biến tần CIMR-EB4A0165AAA 90kW
Biến tần CIMR-EB4A0208AAA 110kW
Biến tần CIMR-EB4A0250AAA 132kW
Biến tần CIMR-EB4A0296AAA 160kW
Biến tần CIMR-EB4A0362AAA 185kW
Biến tần CIMR-EB4A0414AAA 220kW
Biến tần CIMR-EB4A0515AAA 250kW
Biến tần CIMR-EB4A0675AAA 355kW
Biến tần CIMR-EB4A0930FBA 500kW
Biến tần CIMR-EB4A1200FBA 630kW

đại lý CIMR-EB4A0018FAA | yaskawa CIMR-EB4A0018FAA | nhà phân phối CIMR-EB4A0072AAA | đại lý CIMR-EB4A0088AAA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *