Biến tần CIMR-JC4A0009BAA

Biến tần CIMR-JC4A0009BAA

Thông số kỹ thuật JC4A0009BAA

JZAB0P1BAA 0.12 kW  0.8 A 0.12 kW  0.8 A
JZAB0P2BAA 0.25 kW 1.6 A 0.37 kW 1.6 A
JZAB0P4BAA 0.55 kW 3.0 A 0.75 kW 3.5 A
JZAB0P7BAA 0,75KW  5.0 A  1.1 kW 6.0 A
JZAB1P5BAA 1.5 kW  8.0 A  2.2 Kw  9.6 A
JZA20P4BAA 0.55 kW 3.0 A   0.75 kW  3.5 A
JZA20P7BAA 0,75KW  5.0 A  1.1 kW 6.0 A
JZA21P5BAA 1.5 kW  8.0 A  2.2 Kw  9.6 A
JZA22P2BAA 2.2 kW 11.0 A  3.0 kW 12.0 A
JZA24P0BAA 4.0 kW  17.5 A  5.5 kW  21.0 A
JZA40P2BAA 0.37 kW  1.2 A  0.37 kW 1.2 A
JZA40P4BAA 0.55 kW  1.8 A  0.75 kW  2.1 A
JZA40P7BAA 1.1 kW 3.4 A   1.5 kW 4.1 A
JZA41P5BAA 1.5 kW 4.8 A  2.2 kW   5.4 A
JZA42P2BAA 2.2 kW  5.5 A 3.0 kW  6.9 A
JZA43P0BAA 3.0 kW  7.2 A 4.0 kW  8.8 A
JZA44P0BAA 4.0 kW  9.2 A 5.5 kW   11.1 A

đại lý CIMR-JC4A0009BAA | nhà phân phối CIMR-JC4A0009BAA | yaskawa CIMR-JC4A0009BAA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *