Động cơ servo SGMAV-04A3A6S

Động cơ servo SGMAV-04A3A6S

Thông số kỹ thuật Yaskawa servo motor SGMAV-04A3A6S

Manufacturer: Yaskawa
Series: Motors
Weight: Ask
Approvals: UL, CE, cUL Recognized
Brake: No
Brand: Yaskawa
Constant Torque (Lb-In): 11.24
Constant Torque (Nm): 1.27
Constant Torque (Oz-In): 179.84
Encoder Bit Resolution: 20 BIT
Encoder Type: Absolute
H x W x D: 2.36 in x 2.91 in x 6.63 in
IP Rating: IP65
kW: 0.4 KiloWatts
Max Speed: 6,000 RPM
Mounting Type: Flange Mount
Peak Torque (Lb-In): 33.809
Peak Torque (Nm): 3.82
Peak Torque (Oz-In): 540.956
Rated Speed: 3,000 RPM
Series: SGMAV
Servomotor Type: Rotary
Shaft Seal: Yes
Subcategory: Servo
Voltage: 200 VAC

SGM7A-01A7A61, SGM7A-C2AFA6C, SGM7A-02A7A61
SGM7A-04AFA6C, SGM7A-06A7A61, SGM7A-08A7A6C
SGM7A-10AFA61, SGM7A-15A7A6C, SGM7A-20AFA6C
SGM7A-25A7A61, SGM7A-30AFA6CSGM7A-40A7A61 SGM7A-50AFA61 SGM7A-70AFA61
SGM7A-A5A7A61, SGM7A-A5A7A6C, SGM7A-A5AFA61, SGM7A-A5AFA6C
SGM7A-01A7A61, SGM7A-01A7A6C, SGM7A-01AFA61, SGM7A-01AFA6C
SGM7A-C2A7A61, SGM7A-C2A7A6C, SGM7A-C2AFA61, SGM7A-C2AFA6C
SGM7A-02A7A61, SGM7A-02A7A6C, SGM7A-02AFA61, SGM7A-02AFA6C
SGM7A-04A7A61, SGM7A-04A7A6C, SGM7A-04AFA61, SGM7A-04AFA6C
SGM7A-06A7A61, SGM7A-06A7A6C, SGM7A-06AFA61, SGM7A-06AFA6C
SGM7A-08A7A61, SGM7A-08A7A6C, SGM7A-08AFA61, SGM7A-08AFA6C
SGM7A-10A7A61, SGM7A-10A7A6C, SGM7A-10AFA61, SGM7A-10AFA6C
SGM7A-15A7A61, SGM7A-15A7A6C, SGM7A-15AFA61, SGM7A-15AFA6C
SGM7A-20A7A61, SGM7A-20A7A6C, SGM7A-20AFA61, SGM7A-20AFA6C
SGM7A-25A7A61, SGM7A-25A7A6C, SGM7A-25AFA61, SGM7A-25AFA6C
SGM7A-30A7A61, SGM7A-30A7A6C, SGM7A-30AFA61, SGM7A-30AFA6C
SGM7A-40A7A61, SGM7A-40A7A6C, SGM7A-40AFA61, SGM7A-40AFA6C
SGM7A-50A7A61, SGM7A-50A7A6C, SGM7A-50AFA61, SGM7A-50AFA6C
SGM7A-70A7A61, SGM7A-70AFA61
SGM7A-01A7A61, SGM7A-C2AFA6C, SGM7A-02A7A61
SGM7A-04AFA6C, SGM7A-06A7A61, SGM7A-08A7A6C
SGM7A-10AFA61, SGM7A-15A7A6C, SGM7A-20AFA6C
SGM7A-25A7A61 SGM7A-30AFA6C. SGM7A-40A7A61
SGM7A-50AFA61 SGM7A-70AFA61

đại lý SGMAV-04A3A6S | nhà phân phối SGMAV-04A3A6S | yaskawa SGMAV-04A3A6S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *