Thứ Năm , Tháng Hai 9 2023

Tag Archives: SGDV-R90A01A

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A Thông số kỹ thuật Yaskawa SGDV Bộ điều khiển SGDV-R70A01A đại lý SGDV-R70A01A Bộ điều khiển SGDV-R70A01A002000 đại lý SGDV-R70A01A002000 Bộ điều khiển SGDV-R70A11A đại lý SGDV-R70A11A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A đại lý SGDV-R90A01A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A002000 đại lý SGDV-R90A01A002000 Bộ điều khiển …

Read More »

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61 Động cơ SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A 1.3KW Động cơ …

Read More »

Bộ điều khiển động cơ SGDV-5R5A01A

Bộ điều khiển động cơ SGDV-5R5A01A YASKAWA SGDV-5R5A YASKAWA SGDV-5R5A01A YASKAWA SGDV-5R5A01A002000 YASKAWA SGDV-5R5A01B YASKAWA SGDV-5R5A01B002000 YASKAWA SGDV-5R5A11A YASKAWA SGDV-780A01A YASKAWA SGDV-780A01A002000 YASKAWA SGDV-7R6A YASKAWA SGDV-7R6A01A YASKAWA SGDV-7R6A01A002000 YASKAWA SGDV-7R6A11A YASKAWA SGDV-R70A01A YASKAWA SGDV-R70A01A002000 YASKAWA SGDV-R70A11A YASKAWA SGDV-R90A YASKAWA SGDV-R90A01A YASKAWA SGDV-R90A01A002000 YASKAWA SGDV-R90A01B YASKAWA SGDV-R90A01B002000 YASKAWA SGDV-R90A11A YASKAWA SGDV-R90A11A002000 …

Read More »