Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61

Động cơ SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A 100W
Động cơ SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A 100W
Động cơ SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A 200W
Động cơ SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A 200W
Động cơ SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A 400W
Động cơ SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A 400W
Động cơ SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A 750W
Động cơ SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A 750W
Động cơ SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A 850W
Động cơ SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A 850W
Động cơ SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A 1.3KW
Động cơ SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A01A 1.3KW
Động cơ SGMGV-20ADA61+SGDV-180A01A 2KW
Động cơ SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A01A 2KW
Động cơ SGMGV-30ADA61+SGDV-200A01A 3KW
Động cơ SGMGV-30ADA6C+SGDV-200A01A 3KW
Động cơ SGMGV-44ADA61+SGDV-330A01A 4.4KW
Động cơ SGMGV-44ADA6C+SGDV-330A01A 4.4KW
Động cơ SGMGV-55ADA61+SGDV-470A01A 5.5KW
Động cơ SGMGV-55ADA6C+SGDV-470A01A 5.5KW
Động cơ SGMGV-75ADA61+SGDV-550A01A 7.5KW
Động cơ SGMGV-75ADA6C+SGDV-550A01A 7.5KW
Động cơ SGMGV-1AADA61+SGDV-590A01A 11KW
Động cơ SGMGV-1AADA6C+SGDV-590A01A 11KW
Động cơ SGMGV-1EADA61+SGDV-780A01A 15KW
Động cơ SGMGV-1EADA6C+SGDV-780A01A 15KW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *