Servo Drive SJDE-08ANA

Yaskawa Servo Drive SJDE-08ANA

Động cơ SJME-01AMA41 + SJDE-01APA (100W)
Động cơ SJME-02AMA41 + SJDE-02APA (200W)
Động cơ SJME-04AMA41 + SJDE-04APA (400W)
Động cơ SJME-08AMA41 + SJDE-08APA (750W)

Động cơ SJME-01AMA4C + SJDE-01APA (100W)
Động cơ SJME-02AMA4C + SJDE-02APA (200W)
Động cơ SJME-04AMA4C + SJDE-04APA (400W)
Động cơ SJME-08AMA4C + SJDE-08APA (750W)

Động cơ SJME-01AMA41 + SJDE-01ANA (100W)
Động cơ SJME-02AMA41 + SJDE-02ANA (200W)
Động cơ SJME-04AMA41 + SJDE-04ANA (400W)
Động cơ SJME-08AMA41 + SJDE-08ANA (750W)

Động cơ SJME-01AMA4C + SJDE-01ANA (100W)
Động cơ SJME-02AMA4C + SJDE-02ANA (200W)
Động cơ SJME-04AMA4C + SJDE-04ANA (400W)
Động cơ SJME-08AMA4C + SJDE-08ANA (750W)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *