Biến tần CIMR-AB4A0023FAA

Biến tần CIMR-AB4A0023FAA

Biến tần CIMR-AB4A0002FAA (0.4KW)
Biến tần CIMR-AB4A0004FAA (0.75KW)
Biến tần CIMR-AB4A0005FAA (1.5KW)
Biến tần CIMR-AB4A0007FAA (2.2KW)
Biến tần CIMR-AB4A0009FAA (3.0KW)
Biến tần CIMR-AB4A0011FAA (3.7KW)
Biến tần CIMR-AB4A0018FAA (5.5KW)
Biến tần CIMR-AB4A0023FAA (7.5KW)
Biến tần CIMR-AB4A0031FAA (11KW)
Biến tần CIMR-AB4A0038FAA (15KW)
Biến tần CIMR-AB4A0044FAA (18.5KW)
Biến tần CIMR-AB4A0058FAA (22KW)
Biến tần CIMR-AB4A0072FAA (30KW)
Biến tần CIMR-AB4A0088FAA (37KW)
Biến tần CIMR-AB4A0103FAA (45KW)
Biến tần CIMR-AB4A0139FAA (55KW)
Biến tần CIMR-AB4A0165FAA (75KW)
Biến tần CIMR-AB4A0208FAA (90KW)
Biến tần CIMR-AB4A0250FAA (110KW)
Biến tần CIMR-AB4A0296FAA (132KW)
Biến tần CIMR-AB4A0362FAA (160KW)
Biến tần CIMR-AB4A0414FAA (185KW)
Biến tần CIMR-AB4A0515FAA (220KW)
Biến tần CIMR-AB4A0675FAA (315KW)

đại lý CIMR-AB4A0004FAA | yaskawa CIMR-AB4A0023FAA | nhà phân phối CIMR-AB4A0018FAA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *