Bộ điều khiển SGD7S-7R6A00A002

Bộ điều khiển SGD7S-7R6A00A002

Yaskawa SGD7S-7R6A00A002 | đại lý SGD7S-7R6A00A002 | nhà phân phối SGD7S-180A00A

Công suất 100W SGM7J-01AFC6S+SGD7S-R90A00A(100W)
Công suất 100W SGM7J-01AFC6E+SGD7S-R90A00A
Công suất 200W SGM7J-02AFC6S+SGD7S-1R6A00A (200W)
Công suất 200W SGM7J-02AFC6E+SGD7S-1R6A00A
Công suất 400W SGM7J-04AFC6S+SGD7S-2R8A00A (400W)
Công suất 400W SGM7J-04AFC6E+SGD7S-2R8A00A
Công suất 750W SGM7J-08AFC6S+SGD7S-5R5A00A (750W)
Công suất 750W SGM7J-08AFC6E+SGD7S-5R5A00A
Công suất 850W SGM7G-09AFC61+SGD7S-7R6A00A (1KW)
Công suất 850W SGM7G-09AFC6C+SGD7S-7R6A00A
Công suất 1.3KW SGM7G-13AFC61+SGD7S-120A00A (1.5KW)
Công suất 1.3KW SGM7G-13AFC6C+SGD7S-120A00A
Công suất 1.8KW SGM7G-20AFC61+SGD7S-180A00A (2KW)
Công suất 1.8KW SGM7G-20AFC6C+SGD7S-180A00A
Công suất 2.9KW SGM7G-30AFC61+SGD7S-200A00A (3KW)
Công suất 2.9KW SGM7G-30AFC6C+SGD7S-200A00A
Công suất 4.4KW SGM7G-44AFC61+SGD7S-330A00A (5KW)
Công suất 4.4KW SGM7G-44AFC6C+SGD7S-330A00A
Công suất 5.5KW SGM7G-55AFC61+SGD7S-470A00A(6KW)
Công suất 5.5KW SGM7G-55AFC6C+SGD7S-470A00A
Công suất 7.5KW SGM7G-75AFC61, SGD7S-550A00A(7.5KW)
Công suất 7.5KW SGM7G-75AFC6C, SGD7S-550A00A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *